(bvd-vn.de) Theo tin từ gia đình, cụ Hoàng Thế Toán, nhạc phụ anh Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn LB Đức, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần ngày 11.11.2018, nhằm ngày 5 tháng 10 năm Mậu Tuất, tại tư gia (Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), hưởng  thọ 93 tuổi.  

Liên hiệp người Việt toàn LB Đức xin thành kính nguyện cầu hương linh cụ Hoàng Thế Toán sớm về cõi phước lành và chân thành chia buồn cùng đại gia đình anh Lê Hồng Cường - chi Hoàng Bích Liên!
  

Go to top