>>Bấm vào link Đăng ký ủng hộ chương trình tại đây.Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (trái), người khởi xướng dự án trên.


 
Go to top