Hiệp định chính phủ Liên minh (Koalitionsvertrag) đã được hoàn thành. Photo: Schmidt_Reuters.

 

(bvd-vn.de) Theo các nguồn tin Đức, sau 13 ngày đêm tiến hành đàm phán khẩn trương, tích cực, nhiều kịch tính, bản Hiệp định Chính phủ Liên minh (Koalitionsvertrag) giữa ba đảng chính trị lớn của Đức là CDU, CSU và SPD đã được hoàn thành.

Bước tiếp theo, trước khi các đảng đặt bút ký là quá trình được phê chuẩn bởi các đảng. Đối với các đảng CDU, CSU, việc này sẽ do Đoàn chủ tịch các đảng quyết định. Riêng đảng SPD, sẽ phải tiến hành lấy ý kiến của toàn thể gần 500.000 đảng viên của họ. Chậm nhất là đến ngày 04.3.2018 việc lấy ý kiến phải được hoàn thành, và theo dự kiến, người ta có thể chờ đợi một kết quả tích cực. Như vậy, nếu không có gì trở ngại đặc biệt, một lần nữa, Chính phủ Liên minh lớn của CHLB Đức có thể ra mắt Quốc dân trong tháng 3 năm nay.
 
Theo các nguồn tin còn chưa chính thức, Nội các mới sẽ bao gồm 16 thành viên và được phân bổ như sau: CDU 7, SPD 6, CSU 3 thành viên. Dự đoán các thành viên được phân công như sau:


1.     Thủ tướng Liên bang: Bà Angela Merkel (CDU)


2.     Bộ trưởng Kinh tế: Ông Peter Altmaier  (CDU)


3.     Đổng lý Văn phòng Thủ tướng: Ông Helge Braun (CDU)


4.     Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu: Ông Hermann Gröhe (CDU)


5.     Bộ trưởng Y tế: Bà Annette Widmann-Mauz (CDU)


6.     Bộ trưởng Quốc phòng: Bà Ursula von der Leyen (CDU)


7.     Bộ trưởng Thực phẩm và Nông nghiệp: Bà Julia Klöckner (CDU)


8.     Bộ trưởng Ngoại giao: Ông Martin Schulz (SPD)


9.     Bộ trưởng Tài chính: Ông Olaf Scholz (SPD)


10.  Bộ trưởng Lao động, Xã hội: Bà Eva Högl (SPD)


11.  Bộ trưởng Tư pháp: Ông Heiko Maas  (SPD)


12.  Bộ trưởng Môi trường: Bà Barbara Hendricks (SPD)


13.  Bộ trưởng Gia đình: Bà Katarina Barley  (SPD)


14.  Bộ trưởng Nội vụ: Ông Horst Seehofer (CSU)


15.  Bộ trưởng Giao thông: Ông Andreas Scheuer (CSU)


16.  Bộ trưởng Phát triển: Từ trái, Bà Dorothee Bär hoặc bà  Ilse Aigner (CSU)

 

Tin: BTT LH  (Tổng hợp)
Hình: Internet


 

 
Go to top