Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vừa đắc cử Donald Trump – Ảnh: Reuters

(bvd-vn.de)  Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với kết quả bầu cử rất thuyết phục, trái ngược với những  kết quả thăm dò trước đó. 

Nhiều người trên thế giới muốn tìm hiểu, những tầng lớp cử tri Mỹ nào đã bầu cho ông Trump?
 
Ban thông tin LH đã tổng hợp một số thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 08.11.2016 và xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
- Cử tri da trắng chiếm 69% trong tổng số cử tri. Số phiếu bầu của họ cho Trump là 58%, cho Clinton là 37%. Trong đó, số đàn ông da trắng bầu cho Trump là 63%, cho Clinton là 31%. Số cử tri nữ da trắng bầu cho Trump 53%, cho Clinton là 43%

- Cử tri da đen chiếm 12% trong tổng số cử tri. Trong đó 8% bầu cho Trump, 88% cho Clinton

- Cử tri gốc Mỹ La Tinh chiếm 11% trong tổng số cử tri. Trong đó 29% bầu cho Trump, 65% cho Clinton.

- Cử tri gốc châu Á chiếm 4% trong tổng số cử tri. Trong đó 29% bầu cho Trump, 65% cho Clinton.

- Cử tri người dân tộc khác chiếm 3% trong tổng số cử tri. Trong đó 37% bầu cho Trump, 65% cho Clinton.

- Cử tri trình độ trên đại học chiếm 18% tổng số cử tri. Trong đó 37% bầu cho Trump, 58% cho Clinton.

- Cử tri trình độ đại học chiếm 32% tổng số cử tri. Trong đó 45% bầu cho Trump, 49% cho Clinton.

- Cử tri chưa tốt nghiệp đại học chiếm 50% tổng số cử tri. Trong đó 52% bầu cho Trump, 44% cho Clinton.

- Cử tri thu nhập dưới 50 ngàn $ một năm chiếm 36%  số cử tri. Trong đó 42% bầu Trump, 52% cho Clinton.

- Cử tri thu nhập trên 50 ngàn $ một năm chiếm 64%  số cử tri. Trong đó 46% bầu Trump, 50% bầu Clinton.
 
Tin: BTT LH
Ảnh: Internet

Go to top