Ngày 2-12-2014, Đại hội thi đua yêu nước CCB Việt Nam lần thứ V, khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, đề ra nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2015-2020; đồng thời biểu dương khen ngợi các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua, các gương điển hình tiên tiến.
 

Hơn 500 đại biểu về dự Đại hội, trong đó 400 đại biểu đại diện các tập thể điển hình và cá nhân CCB gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa thi đua yêu nước của lực lượng CCB cả nước luôn tỏa sáng tinh thần cách mạng tiến công, sống có lý tưởng, có hoài bão, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn và giàu lòng nhân ái.

Ông Nguyễn Thế Hùng (thứ tư từ trái) và ông Mai Ngọc Yên (thứ tám từ trái) cùng các Đại biểu dự Đại hội…

Điều đặc biệt của Đại hội lần này, một số Hội CCB ở nước ngoài đã cử đại biểu về tham dự. Chủ tịch Hội CCB Berlin-Brandenburg (CHLB Đức), ông Mai Ngọc Yên cùng một UV của Hội, ông Nguyễn Thế Hùng đã có một báo cáo ngắn gọn về hoạt động của Hội CCB ở Đức. Các ông cũng chuyển tới Đại hội tâm tư, tình cảm và những lời chúc mừng của Hội viên tại Đức cho một  Đại hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Được biết, vào hạ tuần tháng 11.2014, tại Bochum (CHLB Đức) đã diễn ra Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II của Liên hiệp người Việt toàn LB Đức (BVD). Hai ông Mai Ngọc Yên và Nguyễn Thế Hùng đã được các Đại biểu tín nhiệm và tái đắc cử vào BCH BVD.


5 năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB Việt Nam đã liên tục phát triển, rộng khắp và bền vững. Công tác thi đua khen thưởng từng bước được đổi mới, từ nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào đến xây dựng mô hình điểm; phát hiện, bồi dưỡng điển hình và nhân rộng điển hình phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Hội, cũng như nhiệm vụ xây dựng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và các địa phương trong giai đoạn mới.

Nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và thành tích trên mặt trận chống đói nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, cống hiến cho cộng đồng của những CCB doanh nhân làm kinh tế giỏi. Đến nay đã có 23 Tỉnh, Thành hội cơ bản hết hộ CCB nghèo, hơn 50% có mức sống khá và giàu…

Những kết quả của Phong trào thi đua 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố Hội ngày càng TSVM, xứng đáng với 8 chữ vàng của Đảng trao tặng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; khẳng định vị thế của Hội là một đoàn thể chính trị-xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và nhất mực tin yêu.

Với những thành tích đạt được trong 25 năm xây dựng, trưởng thành và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ V, Hội CCB Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, 22 hội viên được phong tặng danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới…

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội lần này cũng nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, như phong trào chưa đồng đều, chưa sâu rộng giữa các vùng, khu vực, nhất là ở các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa; chưa phát huy hết sức mạnh, tiềm năng của các cấp Hội và hội viên; mô hình điển hình ở một số nơi, nhất là ở cơ sở còn chưa rõ…

Mục tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2015-2020 đưa thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong toàn Hội, gắn chặt thực hiện 7 nhiệm vụ, 5 nội dung thi đua với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
BBT tổng hợp từ nguồn CCB Việt Nam
(http://www.cuuchienbinh.com.vn)

Go to top