(bvd-vn.de)
 Theo các nguồn tin VN, ngày 12.01.2018, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã chính thức cấp bản quyền cho tác phẩm Cải tiến chữ quốc ngữ của PGS-TS Bùi Hiền.

   
Bản quyền cho tác phẩm Cải tiến chữ quốc ngữ do Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch cấp                                        

Cũng trong ngày 12/1/2018, PGS Bùi Hiền công bố toàn tập tác phẩm "Truyện Kiều" bằng “Tiếq Việt“. Ông cho biết, mình mất 10 ngày để “chuyển thể” ngôn ngữ tác phẩm kinh điển này. 
 
Tin: BTT LH (tổng hợp)
Hình: Internet

 


Bìa cuốn  „Cuyện Kiều-Qơ Wuyễn Zu“ vừa được PGS TS Bùi Hiển „cuyển wữ“.Trích đoạn „Cuyện Kiều-Qơ Wuyễn Zu“.


PGS TS Bùi Hiền thể hiện trích đoạn Truyện Kiều bằng ngôn ngữ “Tiếq Việt”. 

 

Go to top