Cổng thông tin điện tử www.anerkennung-in-deutschland.de“ sẽ giúp các bạn có bằng cấp tốt nghiệp ở nước ngoài, trên con đường  mong muốn kiểm tra công nhận theo bằng cấp tương đương tại Đức.

Tại đây các bạn có thể biết được  thủ tục và các giấy tờ cần thiết. Ngoài ra được sự ủy quyền của bộ  nghiên cứu và đào tạo (BMBF), sở di trú và tị nạn liên bang (BAMF) đã mở  đường dây điện thoại liên lạc trực tuyến (Telefon-Hotline) cho những người quan tâm ở trong và ngoài nước. Các bạn sẽ nhận được thông tin hướng dẫn cụ thể bằng tiếng Anh và tiếng Đức về từng bước cũng như  các điều kiện để công nhận bằng cấp nghề nghiệp.

Liên hệ điện thoại trực tuyến (Telefon-Hotline) : +49 30-1815-1111

 

 

Nhiều người Đức cũng như người nhập cư tới Đức có trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cao, tốt nghiệp ở nước ngoài. Những người này  sẽ rất cần cho  thị trường lao động ở Đức, nhưng cho đến nay những trình độ này chưa được đánh giá đúng mức. Bởi vì thiếu quy trình và thước đo chuẩn mực. Những quy định từ trước đến nay về việc công nhận  trình độ nghề nghiệp và bằng cấp tốt nghiệp ở nước ngoài, không đầy đủ và thiếu đồng bộ.

 
Theo số liệu thống kê của cục di trú (thông cáo báo chí số 448, ngày 18.12.2012) có khoảng 10,7 triệu người có nguồn gốc nhập cư từ 194 nước đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức. Trong đó có rất nhiều người đã được đào tạo và có bằng cấp tốt nghiệp chuyên môn ở nước ngoài, số đông trong đó đã có bằng cấp tốt nghiệp nghề nghiệp ở nước ngoài. Theo ước tính trong đó có khoảng 300 000 người có thể tham gia quá trình xin công nhận bằng cấp dựa trên cơ sở của luật công nhận bằng cấp mới.
 
Ước tính này được dựa chủ yếu vào các đối tượng tham gia, đặc biệt là cho người thất nghiệp và đang làm việc dưới  trình độ kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo tại nước ngoài.
 
Luật  mới Luật công nhận” (Das neue "Anerkennungsgesetz)
 
Các quy định mới sẽ đảm bảo rằng trong tương lai sự thống nhất xếp hạng trình độ chuyên môn, bằng cấp nước ngoài  đã có, cho những người tìm kiếm sự công nhận, người sử dụng lao động và các công ty trên toàn quốc. Luật công nhận bao gồm một luật mới của liên bang được gọi là luật công nhận  trình độ chuyên môn, nghề nghiệp và quy định điều chỉnh đối với luật hiện hành về việc công nhận trình độ chuyên môn trong khoảng 60 luật liên bang và quy định cho ngành nghề. Vì vậy, ví dụ cho các chuyên gia y tế có trình độ đại học và  không đại học, thợ thủ công. Các bang đã công bố  những  thay đổi bổ sung với các quy định nghề nghiệp và các quy định trong phạm vi quyền tài phán của mình (ví dụ: Giáo viên, kỹ sư, nhà giáo dục)  nhằm cải thiện cho việc công nhận các ngành nghề này.
 
Dự thảo luật của chính phủ liên bang được Quốc Hội thông qua ngày 29.09.2011. Với sự thông qua của Quốc Hội  luật công nhận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01.04.2012.
 
Quy định  trong luật xác định trình độ chuyên môn ghi rõ quyết định  công nhân phải  thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ cần thiết. Theo Điều 62, khoản 2 thì luật này có hiệu lực từ ngày 01.12.2012 .
 
Những thuận lợi cho người nhập cư :
 
Từ trước đến nay rất ít người nhập cư có trình độ chuyên môn đến nước Đức lại có điều kiện được  tham gia đánh giá đúng trình độ của mình. Đạo Luật mới liên bang  tạo cơ hội  cho quá tình đánh giá trình độ bằng cấp chuyên môn nước ngoài  trong phạm vi toàn liên bang  một cách thống nhất và minh bạch..
 
Một mốc quan trọng cho việc thực hiện đánh giá trình độ chuyên môn tại Đức là áp dụng quyền được yêu cầu đánh giá của 350 nghề không có quy định cụ thể. (học nghề trong hệ thống kép theo luật giáo dục dạy nghề và  nghề thủ công).
 
Luật mới về xác định trình độ nghề nghiệp, lần đầu tiên tạo sự tương đồng chung trong nhu cầu kiểm tra đánh giá nghề nghiệp cho công dân EU và công dân các nước thứ 3 (cho đến nay mới chỉ áp dụng cho nhũng người Đức hồi hương)
 
Đối với những nghề này đặt ra câu hỏi, liệu trình độ đã có khi đến Đức có tương đồng không?
 
Trong tương lai sẽ thực hiện quá trình đánh giá theo các chuẩn mực, quy trình này tạo cơ hội minh bạch tối đa  cho người đặt đơn, chủ sở hữu lao động, các cơ quan công sở liên quan.
 
Từ trước đến nay trong một số nghề ở Đức, chỉ có những người mang quốc tịch Đức, hoặc quốc tịch một nước EU mới được nhận đào tạo và tiếp cận với các thủ tục cấp giấy chứng nhận phù hợp.
 
Luật mới tạo ra một bản lề rộng lớn kết nối các công dân có quốc tịch khác nhau. Các yếu tố quyết định tương lai trong hầu hết của các ngành nghề là dựa vào nội dung và chất lượng trình độ chuyên mộn đã được đào tạo, chứ không phải là quốc tịch hay nguồn gốc.
 
Như vậy sau khi  luật có hiệu lực, ví dụ: Một bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có chứng chỉ của một giấy phép y tế  đáp ứng trình độ chuyên môn sẽ nhận được một giấy phép hành nghề…Điều này  từ trước đến nay không thể được, ngay cả khi ông đã nghiên cứu, đào tạo ở Đức.
 
Quy trình xác định giá trị tương đương:
 
Trên cơ sở của luật pháp sẽ tạo ra sự cân đo, đánh giá chuẩn mực và các quy định áp dụng thực hiện. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra xác định trình độ chuyên môn và bằng cấp tốt nghiệp ở nước ngoài, so sánh với các ngành nghề tương đương của Đức. Như vậy sẽ đảm bảo được trình độ tối đa theo bằng cấp chuyên môn của Đức.
 
Các bước tiến hành và thủ tục nhanh gọn, thuận lợi. Việc ra quyết định công nhận bằng cấp tương  đương sẽ thực hiện chậm nhất trong vòng 3 tháng kẻ từ ngày nộp đủ các giấy tờ theo yêu cầu công nhận bằng cấp tương đương.
 
Để tránh và giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, sẽ tiếp tục sử dụng cơ cấu tổ chức đánh giá bằng cấp nước ngoài sẵn có. Điều này có nghĩa các cơ quan này đã được thực hiện thủ tục công nhận của công dân EU và người Đức hồi hương các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nghề nghiệp tiến hành các bước công nhận sau khi đạo luật có hiệu lực.
 
Bước thứ nhất cho sự thống nhất để áp dụng thực tiễn luật công nhận bằng cấp .
 
Đạo luật sẽ giúp cải thiện sự không đồng nhất, những hạn chế của luật cũ trong thực tiễn áp dụng việc công nhận bằng cấp nước ngoài.
 
Việc áp dụng thi hành luật thuộc về thẩm quyền các bang. Vì vậy các bang có trách nhiệm yêu cầu  các cơ quan thực hiện cung cấp các tiêu chí thống nhất đến tận các cơ quan quản lý ngành nghề tương ứng, để việc công nhận bằng cấp được thống nhất, không có sự khác biệt giữa các bang.
 
Để đảm bảo sự thống nhất về thủ tục, quy trình. Luật xác định trình độ chuyên môn cũng tạo điều kiện và xác định chức năng, trách nhiệm  đối với các cơ quan hữu quan và các thủ tục trong quá trình công nhận, ví dụ đối với một số nghề nhất định hoặc nghề có nguồn gốc xuất phát từ tôn giáo sẽ kết hợp với  cơ quan hữu quan có thẩm quyền, trong những điểm này cũng thuộc trách  nhiệm của các bang.  
 
Tổng hợp tin: Nguyến Quốc Hùng

Ngày 17.01.2014 bài: Công nhận bằng cấp nghề nghiệp nước ngoài (Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen) được đăng tải. Sau đó BBT nhận được nhiều yêu cầu của đọc giả mong muốn có tư liệu gốc (tiếng Đức) để tiện nghiên cứu. Nay chúng tôi xin bổ sung tại đây:
 

>>Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen
      (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG)

>>Erläuterungen zum Anerkennungsgesetz des Bundes

 

Go to top