Đi ngả nào cũng vẫn ngang lối cũ 

Những vòm cây kiên nhẫn ngóng mây gầy

Góc còm nhom người hành khất run tay

Giơ xương xẩu níu một ngày sắp hết
 

Câu hát cũ như một lời khấn nguyện

Rót qua tai run rảy cả tim khờ

Chân vấp vào con phố nhỏ thờ ơ

Ta chợt thấy mình dòng sông đã cạn

 

Chiều muốn rụng mà sương còn quanh quẩn

Phố như thơ xiêu vẹo chẳng nên vần

Ta cúi nhặt bóng mình trên ga lạc

Nhạt hơn chiều bạc phếch cả thời gian...

 

Chiều, muộn...

04062014

 
Go to top