Hoa thuốc phiện nở bên đường chói chang
Thêm chút lửa vào lòng mình đã đượm
Bóng đổ dài trên đường đầy bóng ngợp

Giẫm lên mình mà chỉ sợ bóng đau!

Nhặt điều gì trong ngang dọc từng câu

Soi dưới nắng mỏng tang xác chữ!

Buông điều gì trên lối đi ngang cửa

Mà ta ơi!

Vờ vĩnh trốn tìm!

Trò chơi một mình: Đếm bóng ngả sau lưng

Nhưng chỉ nhặt toàn điều nhạt thếch!

Thôi xin bóng cứ đổ về phía trước

Khát cháy lòng anh túc phía không tôi....

-----

23052014

Ka

 
 
 
Go to top