I. VP
Địa chỉ:
Herzbergstr. 33-34
10365 Berlin
Deutschland
Điện thoại:
+49 30 68 81 63 68
Fax:
+49 30 68 81 63 68
Mobile:
+49 176 70 56 01 79
http://bvd-vn.de
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:
       Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu 14:00 đến 18:00
       Thứ Bẩy: Theo thỏa thuận.
       Chủ Nhật: Từ 12:00 đến 21:00 (khóa học tiếng Đức và tiếng Việt)
Go to top