1. Chủ tịch BCH Liên Hiệp, Thường vụ BCH: GS. TS. Nguyễn Văn Thoại
Chủ tịch Hội người Việt Nam Trier và vùng phụ cận.
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
Mobile: +49 176 82 21 89 99                            
 
2. Phó CT LH, Thường vụ BCH: Lê Hồng Cường
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 176 31 48 59 25
 
3. Phó CT LH, Thường vụ BCH: Trần Thanh Phong
mailto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 151 17 84 34 88
 
4. Phó CT LH, Thường vụ BCH: Nguyễn Thị Bích Nga
Chủ tịch Hội Phụ nữ Mifafa Frankfurt am Main
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:+49 15210209988
 
5. Phó CT LH, Thường vụ BCH: Bùi Hữu Trung
Phó CT Trung tâm Văn hóa Phật giáo Erfurt
Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Việt Nam Erfurt. 
Phụ trách Văn phòng LH tại Erfurt
Địa chỉ: An der Lache 29, 99086 Erfurt
Giờ làm việc: Chủ Nhật từ 14:00 đến 18:00 (hoặc thỏa thuận)
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 176 23 20 19 36
                                          
6. Phụ trách tài vụ LH, Thường vụ BCH: Lê Văn Huyên
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 157 83 87 88 68
 
7. Ủy viên BCH LH, Chủ nhiệm dự án "Struktur Förderung": Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Chủ tịch Hội hỗ trợ Phụ nữ và Thanh niên Vifi Bochum
Phụ trách VP LH tại Bochum
Địa chỉ VP: Alleestraße 80, 44793 Bochum
Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu từ 10:00 đến 14:00
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                            
Tel.: +49 234 92 72 61 51

Mobile: +49 176 63 06 30 02  

8. Ủy viên BCH LH , Nhân viên dự án "Struktur Förderung": Vũ  Quốc Nam
Chủ tịch Hội Đồng hương Kinh Bắc, CHLB Đức
Phụ trách VP chính của LH tại Berlin
Địa chỉ VP: Herzbergstr. 33-34; 10365 Berlin
Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 14:00  đến  18:00
Thứ Bẩy: Theo thỏa thuận
Chủ Nhật: Từ 12:00 đến 21:00 (các khóa học tiếng Đức và tiếng Việt)
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel./Fax: +49 30 68 81 63 68
Mobile: +49 176 70 56 01 79
 
9. Ủy viên BCH LH: Nguyễn Thị  Dân
Chủ tịch CLB Đoàn kết.
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +49 30 70 24 30 91
Mobile: +49 162 6 98 44 49

10. Ủy viên BCH LH: Lê Xuân Dính
Chủ tịch hội VH khuyến học Berlin
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
Mobile: +49 173 8 19 56 96

11. Ủy viên BCH LH: Bạch Dương Hiệp
Chủ tịch hội Văn hóa Việt Nam Cloppenburg         
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +49 4471 8 30 56 10
Mobile: +49 1520 1 79 49 55
 
12. Ủy viên BCH LH: Nguyễn Thế Hùng
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 173 3 56 41 08

13.Ủy viên BCH LH: Bùi Minh Hải
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 174 8 82 84 41
 
14. Ủy viên BCH LH: Nguyễn Đình Xuân
Phó CT hội Văn hóa khuyến học Berlin                                 
Phó CT Hội cựu SV khóa 1988-1989                  
                                        
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 49 162  4 81 49 99
 
15.Ủy viên BCH LH: Nguyễn Ngọc Tấn
Phó CT hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 172 9 59 48 68
 
16. Ủy viên BCH LH: Hà Nam Trung
Phó CT thường trực Hội Đồng hương Thanh Hóa
mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +49 151 50 72 75 55
 

Go to top