Một hoạt động cộng đồng do AMFN tổ chức


(bvd-vn.de) Theo đề nghị của „Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen (AMFN )e.V.“ (Nhóm công tác người di cư và tỵ nạn bang Niedersachsen), Trang nhà Liên hiệp chuyển đến bà con các thông báo tuyển nhân viên chuyên trách cho  dự án có tên „GeT AKTIV – Geflüchtete für Teilhabe in der Politik und Gesellschaft aktivieren“. Đề nghị mọi người chuyển tiếp cho bà con Việt kiều tại CHLB Đức. Xin cảm ơn.

Dưới đây là những thông báo đó:
 

  • Thông báo 1
  • Thông báo 2
  • Thông báo 3

 
Tin: BTT LH 
Hình: Internet

Go to top