Ban chấp hành Hội Tân Trào (ông Lê Hồng Cường - Giữa)

Tối 4/12/2015 tại Berlin, một nhóm các cựu quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam và gia đình đã quyết định thành lập Hội cựu quân nhân và gia đình tại CHLB Đức, lấy tên là „Hội Tân Trào“.

Phát biểu tại hội nghị, những người tham dự bày tỏ mong muốn thành lập một hội có điều lệ, quy chế rõ ràng, sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký hoạt động với tòa án Đức (e.V.), hoạt động theo đúng quy định về hội đoàn của luật pháp Đức, nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập và lao động, tạo ra một sân chơi lành mạnh, đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng đội đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc Việt Nam.

Trong diễn  văn đọc trước hội nghị, ông Lê Hồng Cường đã trình bày tiêu chí hoạt động của Hội (xem chi tiết báo cáo) và nhận được sự đánh giá, tán thành của toàn thể những đại biểu tham dự. 
 
Hội nghị đã nhất trí bầu ra một Ban chấp hành gồm 5 người và Ban chấp hành đã nhất trí bầu ông Lê Hồng Cường làm Chủ tịch Hội.

Bài và ảnh: VL-Thoibao.de
 


Hội nghị biểu quyết thành lập "Hội Tân Trào"

 

Go to top