Kính gửi:  - Các hội thành viên của Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức,
                    - Toàn thể hội viên của Liên hiệp,
                    - Bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại CHLB Đức
 
Ban chấp hành Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức xin kính gửi tới toàn thể bà con những lời chúc mừng tốt lành nhất trong mùa Giáng sinh 2014 và Năm mới 2015.
 
Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các Hội Thành Viên, Hội Viên; cảm ơn bạn bè gần, xa, quen biết và chưa quen biết, về sự động viên và hỗ trợ nhiều mặt kịp thời và quý giá đối với Liên hiệp trong quá trình phát triển bền vững và lành mạnh vì lợi ích chung của cộng đồng.

Ngày 23.12.2014

Thay mặt BCH Liên hiệp
             Chủ tịch
Giáo sư Nguyễn Văn Thoại


 
Go to top