(từ trái) Nguyễn Ngọc Châu † và Đỗ Anh Lân †

Tuyên bố ủng hộ

                                                                                            Berlin, ngày 20/5/2015

Cách đây 35 năm, ngày 22/8/1980, tại  phố  Halskestrasse, Thành phố Hamburg, hai người di tản Việt Nam là Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân đã bị những kẻ cực hữu giết hại. Đáng chú ý, hai thanh niên này là những nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc - lần đầu tiên được xác nhận - kể từ khi chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt.

Đến tháng 8/2014, lần đầu tiên đã diễn ra một cuộc mít tinh tưởng nhớ các nạn nhân nói trên tại phố  Halskestrasse. Tại đây đã dựng lên tấm bảng kỷ niệm cùng với kiến nghị Thành phố cần có biện pháp  thích đáng, thường xuyên nhắc nhở dư luận tưởng nhớ tới các nạn nhân của vụ sát hại. Tiếp theo cuộc mit tinh, „Nhóm vận động tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân“ đã  được thành lập.
 
Để dư luận công chúng coi vụ sát hại nói trên như là một phần của lịch sử Thành phố Hamburg và luôn được nhớ tới, Nhóm vận động tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân đã đưa ra những kiến nghị sau đây:
 
-        Đổi tên phố Halskestrasse thành phố mang tên Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân;
 
-        Đổi tên bến xe buýt tương ứng;
 
-        Dựng một tấm bảng kỷ niệm kiên cố để tưởng nhớ các nạn nhân.
 
Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đứchoàn toàn ủng hộ những kiến nghị nói trên và kêu gọi tất cả hội thành viên, hội viên, toàn thể bà con người Việt đang sống trên nước Đức và người Đức gốc Việt ghi tên ủng hộ.
 
Đề nghị bà con và các tổ chức, hội đoàn gửi E-Mail với các thông tin:
 
-        Tên tổ chức, hội đoàn (nếu là các tổ chức, hội đoàn) hoặc
 
-        Tên, nghề nghiệp, nơi làm việc (nếu là cá nhân)
 
tới địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Xin xem thêm thông tin tại: https://inihalskestrasse.blackblogs.org         
 
Trân trọng cảm ơn!
 
Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức

********************************

Unterstützungserklärung

                                                                                                                   Berlin, den 20. Mai 2015

 
Vor 35 Jahren wurden am 22. August 1980 in der Halskestrasse (Hamburg) die zwei vietnamesischen Flüchtlinge Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan von Rechtsextremisten ermordet. Es ist beachtenswert, dass diese  jungen Menschen die ersten offiziell anerkannten rassistischen Todesopfer seit der Ende der NS-Zeit waren.
 
Im August 2014 fand erstmals eine Gedenkkundgebung in der Halskestraße  statt.  Es  wurde  eine Gedenktafel  errichtet,  verbunden  mit  der  Forderung,  die Erinnerung  an  den  Mordanschlag  wieder  ins  städtische Gedächtnis  zu  rufen  und  eine angemessene  und  dauerhafte Form  des  öffentlichen  Gedenkens an die Opfer zu finden.  Im Anschluss an die Gedenkkundgebung hat sich die Initiative für ein Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan gegründet.
 
Damit  diese  Morde  als  Teil  der  Hamburger Geschichte  öffentlich wahrgenommen und anerkannt werden und die Erinnerung daran gewahrt wird,  hat  die Initiative für ein Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan am 12. Mai 2015 folgende Forderungen gestellt:
 
-          Die  Umbenennung  der  Halskestraße  nach  Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan.
 
-          Die entsprechende Umbenennung der Bushaltestelle am Tatort.
 
-          Eine fest  installierte  Gedenktafel, die  die Ereignisse dokumentiert und an die beiden Opfer erinnert.
 
Der Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland (BVD) unterstützt voll und ganz die oben genannten Forderungen und rufen hiermit alle Mitgliedsvereine,  Mitglieder sowie alle in Deutschland lebende Vietnamesen und Deutschen vietnamesischer Herkunft auf, zur Unterstützung der Initiative zu unterzeichnen.
 
Bitte schicken Sie eine E-Mail mit:

    -   Name des Vereins  (für Vereine),  oder
 
    -   Name, Beruf, Institution (für Einzelpersonen) an:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Mehr Infos unter:  https://inihalskestrasse.blackblogs.org
 
Vielen Dank!
 
Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland (BVD) 
 

>>Xem bản PDF tiếng Việt tại đây
>>Download als PDF (deutsch) hier klicken


Bảng kỷ niệm nơi 2 nạn nhân Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân bị giết hại (ảnh nguồn Internet)
 

Go to top