Ông Mehmet Tanriverdi đọc báo cáo 

(bvd-vn.de) Hiệp hội người nhập cư toàn Liên bang Đức (die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V. / BAGIV/ Hiệp hội) được thành lập từ năm 1985. Hiện tại, Hiệp hội có 12 hội thành viên, tất cả đều là những hội có phạm vi toàn Liên bang. Liên hiệp người Việt toàn LB Đức gia nhập Hiệp hội từ 2014.

Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 được diễn ra ngày 22/5/2015 tại Berlin. Đoàn đại biểu của Liên hiệp ngưòi Việt toàn Liên bang tham dự Đại hội gồm: Giáo sư Nguyễn Văn Thoại - Chủ tịch LH - và các Uỷ viên Ban chấp hành LH Vũ Quốc Nam, Hà Nam Trung.

Đại hội đã nghe và thảo luận bản báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua do Chủ tịch Hiệp hội, ông Mehmet Tanriverdi trình bày. Ông Mehmet Tanriverdi đã liên tục được bầu trực tiếp làm Chủ tịch Hiệp hội 6 nhiệm kỳ, từ 2003. Tại đại hội lần này, ông Tanriverdi đã được bầu làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

Đại hội đã bầu trực tiếp ông Toprak, Ali Ertan làm Chủ tich Hiệp hội nhiệm kỳ 2015-17. GS Nguyễn Văn Thoại  đã được bầu vào  Ban chấp hành Hiệp hội.

Tin và ảnh: Ban TT LH


Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2015-2017. GS Nguyễn Văn Thoại (thứ 2 từ phải)


Tân Chủ tịch Hiệp hội Ali Ertan Toprak (thứ 2 từ phải) cám ơn nguyên Chủ tich  Mehmet Tanriverdi (thứ 3 từ phải)

Go to top