Đại hội đại biểu lần thứ II tại TP Bochum
 

Kính thưa toàn thể Hội viên LH và bà con cộng đồng,
 
III/ Về ĐH bất thường của Liên hiệp.

1. ĐH của LH tại Bochum ngày 22.11.2014 đã được tiến hành theo đúng Luật hội đoàn của Đức và Điều lệ của LH, đã bầu ra BCH mới của nhiệm kỳ II. Tại ĐH các đại biểu đã đăng ký, có giấy mời dự ĐH nhưng tự ý bỏ ĐH do phản đối ĐH, hoặc không có lý do sẽ mất quyền đại biểu và các quyền được bỏ phiếu, biểu quyết, ứng cử, đề cử tại ĐH. Mọi vấn đề còn tồn tại, hoặc bất đồng trước Đại hội đều được giải quyết tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết xin ý kiến Đại hội. Kết quả biểu quyết được ghi trong biên bản và nghị quyết của Đại hội. Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử BCH mới, BCH cũ phải tuyên bố mãn nhiệm để trao quyền lãnh đạo cho Đại Hội. BCH được Đại hội bầu ra phải nhận nhiệm vụ điều hành công việc của tổ chức mình ngay sau khi ĐH bế mạc. Với tất cả những điều các ông bà UV BCH đã ứng xử đối với tổ chức mình đang là đại diện lãnh đạo, cũng như sự tùy tiện vi phạm nguyên tắc của một ĐH, cơ quan cao nhất của tổ chức mình, xin thưa, chính các vị đã tự tước bỏ quyền biểu quyết mọi công việc của Liên hiệp tại ĐH của mình, và kể từ ngày 22.11.2014, khi ĐH lần thứ II chứng kiến việc tuyên bố BCH khóa I miễn nhiệm để ĐH tổ chức bỏ phiếu, dù muốn hay không muốn các vị đã không còn chức danh là UV BCH Liên hiệp!
 
Tòa án không có trách nhiệm quản lý danh sách BCH như nhiều người Việt Nam lầm tưởng. Số lượng và danh sách BCH đều đã ghi trong các biên bản ĐH, việc quản lý tư cách và cương vị trách nhiệm các thành viên BCH là vấn đề của ĐH và công việc nội bộ của các Hội đoàn. Tòa ghi nhận kết quả ĐH như một thủ tục hành chính và lưu giữ Điều lệ hợp lệ đã thông qua ĐH của hội đó và ghi danh các cá nhân đại diện pháp lý mà hội đó đăng ký tại Toà. Tại thời điểm ngay sau ĐH, ngay trong thời gian chờ  thủ tục đăng ký và kết quả đăng ký của toà án, BCH ngay sau ĐH nhiệm kỳ có đầy đủ trách nhiệm, tư cách hoạt động và điều hành công việc của hội mình. Việc Toà chưa có điều kiện (do kiện tụng) công nhận kết quả ĐH, không đồng nghĩa với việc Toà án “xóa tên” tổ chức đó và cũng không vì thế mà tư cách của BCH cũ “được khôi phục”. Cho đến khi tòa án phán quyết,  mọi hoạt động của BCH mới theo đúng tôn chỉ mục đích trong Điều lệ và phù hợp với Luật pháp của Đức, là hoạt động hợp pháp và đúng nguyên tắc.
 
Sau khi LH tiến hành đăng ký người đại diện pháp lý của BCH mới tại Tòa án Charlottenburg, do có những đơn kiện như đã nói ở phần trên tại tòa án bang Berlin, tòa Charlottenburg có ra phán quyết tạm ngừng việc đăng ký các đại diện BCH mới để chờ  kết quả kiện của tòa bang Berlin. Đó không là phán quyết về kết quả ĐH. LH không có ý kiến gì về phán quyết của tòa Charlottenburg vì hiểu đó là bước đi bắt buộc của pháp lý. Việc đăng ký các đại  diện pháp lý của BCH mới với tòa là để xác định vai trò đại diện pháp lý của LH trước pháp luật Đức. Số lượng đăng ký đại diện tại Tòa của mỗi hội đoàn phụ thuộc vào số lượng qui định trong Điều lệ về số đại diện pháp lý của hội trước pháp luật. Trong trường hợp như của LH, Điều lệ LH qui định có 2 người đồng đại diện khi giao dịch pháp lý nên tối thiểu BCH LH phải đăng ký 2 người. Chúng ta đã xin đăng ký 7 thành viên ban thường vụ (khóa I) thực chất là không cần thiết, như các chuyên viên pháp lý (Rechtpfleger) của Tòa Charlottenburg đã nói. Đó cũng là lý do khi một số UV Thường vụ BCH LH  xin từ chức, hoặc thay đổi chức danh, thì cùng với các văn bản quyết định có lưu trữ tại VP LH, sự thay đổi của cá nhân đó là hết vai trò pháp lý. Nhưng Liên hiệp đã không rút tên và cũng không bổ sung thay thế khi số lượng đứng tên đăng ký tại Toà cho đến trước ĐH lần thứ II (tại Bochum), vì số người đăng ký tại Toà vẫn còn 4 thành viên đại diện pháp lý cho LH đang tham gia TV BCH LH.
 
2. Sau ĐH tháng 11.2014, do việc kiện tụng, tình trạng LH không có người  đại diện pháp lý kéo dài đã có khó khăn nhất định trong các hoạt động thường ngày của LH với công sở. Bình thường thời gian chờ kiện chỉ vài ba tháng sẽ có kết quả. Nhưng lần này việc kiện đã đặt đơn ở Tòa án bang Berlin, trong tình hình ngành Toà án của Đức luôn quá tải, việc tranh chấp xung quanh LH không hệ trọng, nên thời gian giải quyết vụ kiện bị đẩy lùi. Một năm đã trôi qua, thời hạn xét xử đã có lần bị thay đổi. Chúng tôi vững tin lẽ phải thuộc LH. Mặc dù biết mục tiêu chính của bên kiện là gây khó khăn cho LH, cố tình kéo dài tình trạng này để có cơ hội lợi dụng xuyên tạc tư cách pháp nhân của LH như họ đã và luôn làm.Việc ông Chủ tịch LH được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như bà Bộ trưởng đặc trách ngoại kiều mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh bàn về công tác người nhập cư và việc LH vẫn tiếp tục được tài trợ dự án để hoạt động năm 2016 là một minh chứng rõ ràng về tính pháp nhân của LH đối với nhà nước Đức. Sự bóp méo và tuyên truyền vu cáo LH của một số người thực chất đã mang lại kết quả là làm cho cộng đồng, những người không đứng ở trong cuộc không hiểu đâu là sự thật của vấn đề nên đã có phát biểu, hành động theo sự lừa dối dư luận của họ.
 
Trước tình hình này, nhiều hội thành viên của LH, căn cứ vào Điều lệ hiện hành đã chủ động vận động tập hợp chữ ký của đại diện các hội thành viên đề nghị BCH LH tiến hành ĐH bất thường chỉ để bầu lại BCH. Nhận được kiến nghị trên, BCH LH đã tham vấn các chuyên gia pháp lý, đã họp BCH vào ngày 13.12.2015, cân nhắc và quyết định thực thi kiến nghị của hội viên theo đúng Điều lệ. BCH đã ra nghị quyết và bầu BTC Đại hội bất thường. Việc BCH nhiệm kỳ II hiện nay thực hiện yêu cầu của Hội viên tiến hành ĐH bất thường là đúng với Điều lệ, đúng với các qui định của Luật hội đoàn Đức. Việc BCH mới đề nghị mời lại các hội viên của LH cho đến thời điểm khai mạc ĐH tại Bochum là chặt chẽ về pháp lý. ĐH chỉ không hoan nghênh và sẽ không gửi giấy mời những đại biểu, hội viên và hội thành viên đã có đơn rút khỏi LH và có những phát biểu, hành vi chống lại Liên hiệp, gây tổn hại đến uy tín, của Liên hiệp. Sẽ giao Ban kiểm tra tư cách Đại biểu kiểm tra nghiêm ngặt những trường hợp vi phạm nghiêm trọng qui định tại Điều 6 Điều lệ hiện hành.
 
3. Ngay khi giấy mời dự ĐH BT được gửi đi, LH rất bất ngờ nhận được hàng loạt thư phản đối của bà Hải Bluhm, mà cao điểm là bà Hải Bluhm có đơn đề nghị hoãn ĐH bất thường. Việc phản đối là quyền của cá nhân bà, nhưng việc làm tùy tiện của bà lại là điều chúng tôi muốn trao đổi cùng bà con. Trong đơn đề nghị hoãn ĐH BT, bà đã cho treo chữ ký và gắn chức danh của bà một cách tùy tiện cho mọi người cùng ký tên là thể hiện một sự hiểu biết rất non kém về luật pháp nói chung và về nguyên tắc hoạt động hội đoàn thiện nguyện tại CHLB Đức nói chung. 8 người ký tên cùng bà đã được bà dàn dựng thành 15 tư cách pháp nhân. Cũng giống như cái gọi là „Nghị quyết hoãn đại hội“ trước đây, đơn của bà Hải Bluhm không thể cản được bước đi đúng luật pháp của LH.
 
4. Xin có một vài dòng về bà Hải Bluhm, nguyên là UV BCH LH nhiệm kỳ I, người rất tích cực trong việc chống phá tổ chức mình đã từng tham gia trong ban lãnh đạo.
 
- Là UV BCH của LH, bà Hải Bluhm chưa bao giờ tham gia đóng góp công sức trí tuệ của mình vào bất cứ hoạt động chính thức thiện nguyện nào của LH, ngoài việc tham gia họp BCH một cách thất thường.
 
- Bà Hải Bluhm đã vi phạm nghiêm trọng luật bảo mật thông tin (Datenschutzgesetz) của CHLB Đức. Lợi dụng là UV BCH, thành viên ban kiểm tra tài chính của LH, bà Bluhm  đã phát tán ra ngoài thông tin nội bộ của LH, thậm chí cung cấp các dữ liệu về tài chính dự án của LH trên báo mạng nguoiviet.de, điều mà cơ quan cấp dự án coi là “vấn đề nhạy cảm của dự án” và phát tán theo dạng thư rác trên mạng Internet.

Đây là tài liệu nội bộ của LH được bà Hải B. phát tán trên trang nguoiviet.de...


- Bà Hải Bluhm đã vi phạm nghiêm trọng và coi thường Điều lệ LH (§15 Ban kiểm tra tài chính). Theo Điều lệ, trong mọi trường hợp, với tư cách là UV BCH tham gia Ban kiểm tra tài chính, bà chỉ là người đại diện của BCH hỗ trợ Tài vụ LH, giúp Ban kiểm tra tài chính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngược lại, bà đã tự coi mình là người đứng đầu Ban kiểm tra tài chính để đưa ra những đòi hỏi vi phạm nguyên tắc tài chính, như đòi có chứng từ gốc khi mà các chứng từ đó đã nộp cho cơ quan quản lý dự án, yêu cầu phải có ngay hồ sơ của các năm cũ khi mà các HN thường niên trước đã thông qua tài chính với toàn thể Đại biểu... Khi các yêu cầu đó không được đáp ứng và người phụ trách tài chính của LH chưa làm theo chế độ kế toán bằng phần mềm của Sở Tài Chính (Finanzamt) – điều này không bắt buộc - bà đã tự cho mình ra quyết định thay cho Trưởng ban kiểm tra tài chính để cản trở, không cho Ban kiểm tra tiếp tục làm việc và đòi hỏi phải làm lại mọi việc, cố tình tạo cớ để làm nguyên nhân đòi hỏi trì hoãn việc tổ chức đại hội của LH. Cần nói rõ, theo Điều lệ, trưởng ban kiểm tra phải là người ngoài BCH.

 Đây là tài liệu nội bộ của LH được bà Hải B. phát tán trên trang nguoiviet.de... 


5. Cũng rất bất ngờ khi ông Mai Ngọc Yên và ông Nguyễn Trung Kiên đã nói công khai trước công luận là họ bị “mạo chữ ký trong danh sách có mặt tại ĐH” để đóng hội phí và nhận thẻ ĐB. Hẳn ông Yên và ông Kiên biết rất rõ, chính các ông đã đến tham gia ĐH và danh sách có 2 tên ông Yên và ông Kiên là điều ai cũng nhìn thấy và biết. Việc các ông không hạ mình đến bàn đăng ký để ký tên là lỗi của các ông. Chúng tôi đang rất muốn biết ai trong hội CCB của các ông đã nhận làm thay các ông cái việc khó khăn ấy, để các ông đường hoàng trở thành ĐB và giơ tay biểu quyết tại ĐH. Danh sách đăng ký có mặt phải khớp với danh sách thu hội phí, và BTC ĐH đã cố gắng trong hoàn cảnh đón tiếp hàng trăm người như vậy để xử lý mọi thủ tục một cách chặt chẽ, thể hiện tính nghiêm túc của ĐH. Các ông có mặt tại ĐH và ai cũng thấy rất rõ điều đó, nhưng không đến ký tên mà nhờ người ký thay điều đó thể hiện sự không nghiêm túc của chính bản thân ông Yên và ông Kiên. Vì việc tự lên tiếng này, quả thật phải cảm ơn các ông vì đã tự bỏ mặt nạ xuống để cho bà con cộng đồng biết rõ về phẩm chất đạo đức của chính các ông!
 
6. Cuối cùng chúng tôi xin đề cập đến ông Nguyễn Văn Trầm. Ông Trầm sau khi gặp “sự cố nghiêm trọng” ở công ty của ông, ông đã xin từ chức cả hai chức danh Thường vụ và BCH LH. Mặc dù nhiều người khuyên giải ông vẫn kiên quyết từ chức. Đó là một việc không thể đảo ngược và là một quyền của người làm công ích. LH chưa làm thủ tục rút tên ông cũng như những người khác ra khỏi danh sách đăng ký ở Tòa không có nghĩa ông vẫn là UV BCH hay UV Thường vụ.
 
Một việc tương tự có thể so sánh, khi ông Nguyễn Công Chính thông qua luật sư gửi đề nghị LH rút tên ông khỏi danh sách ở Tòa. Điều đó đã được LS của LH trả lời:  Ông Công Chính đã hết trách nhiệm pháp lý kể từ khi ông ấy từ chức. Trường hợp của ông Trầm hay ông Hùng Phát cũng sẽ là tương tự, các ông đã hết trách nhiệm pháp lý kể từ khi các ông gửi đơn từ chức. Hơn nữa, cho đến ngày 22.11.2014 thì chẳng ai trong số UV BCH khóa I còn tư cách pháp lý đại diện cho LH. Do vậy việc ông Trầm dựa vào việc tên của mình còn ở trên Toà để đòi BCH hiện nay phải coi ông là UV Thường vụ BCH LH là một ngộ nhận. Ông có thể hỏi lại LS của mình để biết chắc ông có cần tiếp tục hành động như vừa rồi không. Và ông vẫn là một hội viên cá nhân của LH nếu đến 15.01.2016 ông đóng hội phí, ông sẽ là người đi dự hội nghị theo liên danh mà chúng tôi đã gửi cho ông.
 
Kính thưa bà con, đây là “việc chẳng đặng đừng”  mà chúng tôi phải công khai cung cấp cho bà con những thông tin mà bấy lâu nay LH vẫn sử dụng để định hướng hoạt động của mình và căn cứ vào đó để hành động. LH luôn muốn đối thoại nhưng cần phải bình tĩnh để cân nhắc chọn thời điểm để diễn giải. Việc này tốn nhiều công sức mà công việc hàng ngày và cuộc sống luôn đòi hỏi đa phần anh em làm thiện nguyện, nên thời gian thật là eo hẹp để có thể thực hiện. Chúng tôi chỉ muốn dành thời gian rảnh rỗi để cung cấp những thông tin hoạt động cộng đồng vui vẻ đoàn kết và tập trung công việc có lợi cho cộng đồng.
 
Bà con có thể đóng góp ý kiến hay chia sẻ với BTT LH theo những địa chỉ:
 
BVD
Herzbergstr. 33-34, 10365 Berlin
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Xin chân thành cảm ơn./.
 
Ban Thông tin – Báo chí LH

 

Go to top