Ông Nguyễn Chi Dũng tháng 10.2018: „Bây giờ hoặc không bao giờ“!


(bvd-vn.de) Trước hết, xin nhắc lại để bà con và bạn đọc nhớ ra: ông Nguyễn Chí Dũng là chủ biên của  bản Dự thảo Luật đối với 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) Vân Đồn , Bắc Vân Phong  và Phú Quốc. Trong dịp Quốc hội VN họp lần trước (tháng 6.2018) ông Nguyễn Chí Dũng đã từng có lời tuyên bố rất „nổi tiếng“ với báo chí như sau: „Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc“.

Lần đó dự thảo luật „đặc khu“ không được thông qua. Lần này „đặc khu“ cũng không thuộc nghị trình của Quốc hội.
 

Ông Nguyễn Chi Dũng tháng 6.2018: „Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc...“


Lần họp này của Quốc hội, Ông Nguyễn Chí Dũng phát ngôn với vai trò là Bộ trưởng Kế hoạch  và Đầu tư (KH&ĐT), trả lời phỏng vấn của báo mạng Vietnamnet.
 
Ông Bộ trưởng Dũng nói, Việt Nam muốn bắt kịp với thế giới tiến bộ, thì phải có tư duy “bây giờ hoặc không bao giờ”.
 
Ấy là ổng muốn thể hiện cái thuật ngữ đầu lưỡi của mấy ông „đại gia cố vấn“  chuyên nịnh bợ, lừa gạt quan chức và mấy vị quan chức theo trào lưu dân túy hiện nay: „Công nghệ 4.0“!
 
Ổng nói: „Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng các trung tâm làm hệ sinh thái cho đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Các trung tâm này cần những người quản lý chuyên nghiệp, kết nối hữu cơ với các trường đại học, các viện nghiên cứu của quốc gia, khu vực và quốc tế. Các trung tâm đó phải có môi trường tốt để là nơi sinh sống, làm việc của các tài năng công nghệ phát triển trong các lĩnh vực như AI, thuật toán phân tích dữ liệu lớn, in 3D, blockchain, vật liệu mới, năng lượng mới, mô hình kinh doanh mới...“
 
Quả là không có từ „đặc khu“ nào trong đoạn văn rủng roảng, đì đoành với một bộ sưu tập phong phú các thuật ngữ chuyên môn ở trên. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy thấp thoáng trong đó nguyên mẫu các mục tiêu  nghe rất rủng roảng nhưng cũng rất mơ hồ, đã từng được vẽ ra cho các „đặc khu“.
Ai cũng hiểu, muốn thực thi „công nghệ 4.0“, thì phải từng trải qua các cuộc cách mạng  công nghệ 1.0, 2.0, 3.0. Chính ông Dũng đã nói ra, rằng „thực ra, doanh nghiệp Việt Nam mới bắt đầu ở giai đoạn phát triển sơ khai chứ không có hàng trăm năm tuổi như ở các nước khác. Tuyệt đại doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế, yếu kém về vốn, năng lực quản trị, công nghệ….“.

Vậy thử hỏi: lấy ai, lấy kiến thức và thực tiễn ở đâu ra để thực hiện cái 4.0 ngay „bây giờ“ đây? Và nếu không thực hiện được, thì theo ông bộ trưởng Dũng, sẽ „không bao giờ“ thực hiện được nữa. Nghe mà thấy ghê luôn!

Nôm na thế này: Theo hệ thống giáo dục VN, lẽ thường tình, muốn học đại học (cấp 4.0) thì phải trải qua tiểu học (cấp 1.0), trung học cơ sở (2.0),  trung học phổ thông (3.0). Nói như ông bộ trưởng Dũng, có khác chi bắt người có kiến thức chưa hết cấp tiểu học phải vào ngay đại học, vì “bây giờ hoặc không bao giờ”!

Rồi ổng lại nói: „Đã đến lúc không thể để tình trạng tỉnh nào cũng có sân bay, cảng biển… Trăm hoa đua nở thì nguồn lực đâu ra, triệt tiêu lẫn nhau, cạnh tranh không lành mạnh“. Thử nhìn xem, tại một trong các „đặc khu“ trong dự thảo luật của ổng, người ta đã „đi trước, đón đầu“, đã làm xong sân bay quốc tế, cảng biển, hệ thống đường cao tốc, v.v... rồi đấy! Có khi nào ổng vẫn tin rằng, các „đặc khu“ vẫn sẽ được hình thành, nên cần phải  „làm luật“ ngay để cấm các nơi khác „cạnh tranh không lành mạnh“ với các „đặc khu“?

Tóm lại, những phát ngôn của ông Dũng, chủ biên của  bản Dự thảo Luật „đặc khu“, nhân kỳ họp của Quốc hội lần này khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, có phải ổng vẫn cố vẽ lại cái bình mới cho thứ  rượu cũ, hay ổng đã thức thời, bỏ cái „đặc khu“ để làm cái „đặc gì đó“  tân thời hơn?

Nếu ông Nguyễn Chí Dũng  phát ngôn dưới vai trò của một chuyên gia kinh tế, công nghệ, thì dĩ nhiên, những ý kiến, ý tưởng của ổng sẽ được tôn trọng và được trao đổi, thực nghiệm như  đối với mọi ý tưởng khoa học khác. Nhưng ông Dũng lại là quan chức nắm giữ một bộ vô cùng quan trọng của đất nước, nơi đó không phải là nơi để  thử nghiệm các ý tưởng. Một chính sách mơ hồ, phi thực tế, có thể gây nên những hệ lụy khôn lường!

Vừa qua, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 vị quan chức do QH bầu, phê chuẩn. Kết quả được công bố công khai với toàn dân. Ông Nguyễn Chí Dũng là một trong 3 vị có số phiếu „tín nhiệm thấp“  nhiều nhất. Có ý kiến cho rằng, vì ổng đảm nhiệm một „bộ khó“. Phân tích về ý kiến này, Trang Vietnamnet hôm 26.10.2018 đưa ra bình luận nguyên văn như sau: „Bộ KH&ĐT là Bộ khó hay dễ? Lấy phiếu tín nhiệm năm 2014, Bộ trưởn Bùi Quang Vinh ở mục 'tín nhiệm cao' được 351, 'tín nhiệm thấp' là 20 phiếu; Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lần này đạt 162 ở mục 'tín nhiệm cao' và 97 ở  'tín nhiệm thấp'. Rõ ràng, vấn đề là tìm được người thích hợp để điều hành, chỉ huy từng bộ. Nói thích hợp tức là nói đến năng lực, trình độ, là bản lĩnh trong quản lý, chỉ huy của tư lệnh các ngành“.

TOP 5 có phiếu „tín nhim thấp“ nhiều nhất và  TOP 5 có phiếu „tín nhiêm cao“ nhiều nhất


Ngày 25.10.2018, trang TTO đưa tin, đảng Cộng sản VN đã ban hành „Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương“.

Trong số các nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện Quy định này, đáng chú ý là việc các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
 
Thiết nghĩ, giao trọng trách và tài sản Quốc gia cho những quan chức „lấy mồm miệng đỡ tư duy“ khác nào „đem trứng giao cho ác“./.
 
Tài liệu tham khảo:
 

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/media/bo-truong-nguyen-chi-dung-bay-gio-hoac-khong-bao-gio-484778.html
 
http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/4-0-la-cuoc-cach-mang-ve-chinh-sach-nhieu-hon-ve-cong-nghe-485102.html
 
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-cac-thanh-vien-chinh-phu-485142.html
 
https://tuoitre.vn/chu-dong-xin-tu-chuc-khi-khong-con-du-uy-tin-20181025185713181.htm
 
https://thanhnien.vn/thoi-su/uy-vien-bo-chinh-tri-phai-chu-dong-tu-chuc-khi-khong-du-dieu-kien-nang-luc-1016991.html
 
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/phieu-tin-nhiem-va-chuyen-chon-bo-truong-485264.html
 
Tin: BTT LH (tổng hợp)
Hình: Internet


 

Go to top