Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông (Hà Nội) - một ví dụ của các công trình do nhà thầu TQ thực hiện: đội vốn, kéo dài thời gian, kỹ thuật „lượn sóng“...


(bvd-vn.de)  Theo các nguồn tin Việt Nam, cử tri trong nước đã yêu cầu giải trình việc các nhà thầu Trung Quốc liên tục trúng thầu các công trình quan trọng của Việt Nam, mặc dù luôn bị đội vốn, tiến độ chậm trễ và chất lượng không đảm bảo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận, trong thời gian qua nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu các dự án quan trọng của Việt Nam, mặc dù họ thi công chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa, công trình không bảo đảm, xuống cấp nhanh sau khi hết hạn bảo hành. 

Rồi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra các lý do hẳn hoi:

1. Các dự án sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Để vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay.

2. Cả chất lượng lập dự án lẫn chất lượng phê duyệt dự án còn thấp, chưa xác định được „một cách tương đối chính xác“ về công nghệ, khối lượng cũng như tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phát sinh khối lượng khi thực hiện.

3. Việc phê duyệt tổng mức đầu tư thấp, dẫn đến các nhà thầu chào công nghệ tiên tiến, xuất xứ từ các quốc gia phát triển, đều không trúng thầu do vượt tổng mức đầu tư.

4. Chất lượng việc lập hồ sơ mời thầu của các chủ đầu tư còn yếu, chưa đưa ra được các rào cản kỹ thuật.

Ngoài ra, không còn lý do gì khác!

Để khắc phục tình trạng này, cần phải quán triệt, phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm cao... làm cho tốt hơn!

Không biết cử tri trong nước đã thoả mãn với cách giải thích đó chưa. Cũng không biết cử tri lần sau còn muốn yêu cầu giải trình gì nữa không./.
 
Tin: Ban Thông tin LH (tổng hợp)
Ảnh:  Internet
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông (Hà Nội) - một ví dụ của các công trình do nhà thầu TQ thực hiện: đội vốn, kéo dài thời gian, kỹ thuật „lượn sóng“...
 

Go to top